FEM General Assembly 9 nov

Möte med FEM General Assembly  sker den 9 nov i Milano.
Vi avvaktar ytterligare information med hänsyn till gällande restriktioner.