FEM

Materialhanteringsgruppen är medlem i FEM (Fédération Européenne de la Manutention) och deltar aktivt i arbetet inom de olika sektorkommittéerna.

Materialhanteringsgruppen är medlem i FEM, Fédération Européenne de la Manutention, och deltar aktivt i arbetet inom de olika sektorkommittéerna. FEM är en paraplyorganisation som representerar europeiska tillverkare av mobil materialhanteringsutrustning. Totalt handlar det om cirka 1 000 företag med ca 160 000 anställda. Materialhanteringsgruppen är även medlem i ERF, European Racking Federation, Europaorganisationen för alla de företag som konstruerar, tillverkar och säljer allt från stationär materialhanteringsutrustning som lagerställ till kompletta lagerlösningar.

Som medlem i Materialhanteringsgruppen får du tillgång till värdefull information om statistik och standarder liksom det gemensamma regelverket för den Europeiska marknaden.

Via länkarna nedan kan du läsa mer om FEM och ERF.

FEM

ERF – European Racking Federation där även publikationer kan beställas.