Kalendarium

Styrelsemöte

MHGs styrelse sammanträder den 4 februari  kl.10-12. Kallelse och underlag skickas ut till styrelsen innan mötet.

4 februari 2021

Plats Digitalt via Microsoft Teams
Tid 10.00-12.00

MHGs vårmöte 2021

Nästa medlemsmöte med MHG äger rum den 11-12 maj 2021. Vi hoppas på att pandemin släpper och att vi kan

11 - 12 maj 2021