Kalendarium

Vårmöte 28-29 maj

MHGs vårmöte äger rum i Söderhamn med företagsbesök hos Eco-Log. Ta del av MHGs vårmötesprogram 2019 här.

28 - 29 maj 2019

Board Summit Meeting 25 juni

Styrelsen i MHG är inbjuden till årets styrelsekonferens med Teknikföretagens Branschgrupper där beslutsfattare från olika branscher möts. Vi bjuder på

25 juni 2019

Plats Teknikföretagen
Storgatan 5
Stockholm
Tid 09.30-16.30