Telefon

08-782 08 50

E-post

Postadress

Materialhanteringsgruppen
c/o Teknikföretagens Branschgrupper AB
Box 5510
114 85 STOCKHOLM

Besöksadress

Storgatan 5

David Cramér

Branschansvarig

08-782 09 98
070-582 67 02

david.cramer@tebab.com

Helen Schneider

Branschkoordinator

08-782 08 08

helen.schneider@tebab.com