Om Materialhanteringsgruppen

Materialhanteringsindustrin omfattar företag som bygger stationär och mobil utrustning för att tillgodose behovet av smarta och kostnadseffektiva lyft, lager och logistiklösningar.

Ett antal företag i Sverige är världsledande inom den globala materialhanteringsindustrin. De är specialiserade på att bygga olika typer av truckar, mobila kranar och kompletta lagersystem som tillsammans bidrar till en fungerande logistik i transportkedjorna världen över.

MHG är branschorganisationen för de företag som utvecklar, tillverkar och säljer materialhanteringsutrustning i Sverige. Föreningen har funnits sedan 1954 och arbetar med bland annat tekniska, standardiserings- och lagstiftningsfrågor. Vi företräder branschen i samhällsdebatten och i dialogen med svenska och utländska myndigheter. Som medlem i FEM, Fédération Européenne de la Manutention, deltar vi aktivt i arbetet inom de olika sektorkommittéerna.

Välkommen till Materialhanteringsgruppen – branschorganisationen för den svenska materialhanteringsindustrin!