Därför bör du vara medlem i Materialhanteringsgruppen

Om du driver eller är anställd i ett företag inom den svenska materialhanteringsindustrin finns det all anledning att överväga ett medlemskap i MHG. Som medlem hos oss blir du och ditt företag en viktig del av en organisation som ständigt verkar för att främja våra medlemmars intressen gentemot svenska och utländska myndigheter.

Tillsammans med de ledande företagen inom svensk materialhanteringsindustri har du som medlem möjlighet att påverka inriktningen i vår verksamhet och verka för att vi driver de frågor som du anser vara viktigast. Förutom det värdefulla nätverket får du som medlem tillgång till omvärldsbevakning, teknisk information och statistik via våra Europabranschföreningar FEM och ERF, där du givetvis även har möjlighet att engagera dig djupare som delegat. MHG utformar remissvar i samråd med våra medlemmar och uppvaktar myndigheter i de frågor som medlemmarna anser vara viktigast att driva. Genom medlemskapet får du tillgång till viktig information om kommande förändringar av lagar, direktiv och förordningar i ett tidigt skede. Detta underlättar givetvis företagets strategiska arbete och långsiktiga planering.

Genom våra två högintressanta medlemsmöten varje år får du tillfälle att träffa folk i branschen, lyssna till inbjudna talare och delta vid unika företags- och studiebesök. Är du i branschen – ta kontakt med oss direkt. Ju bättre vår representativitet blir, desto större blir också våra möjligheter att påverka. Välkommen till Materialhanteringsgruppen – MHG!

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring svensk materialhanteringsutrustning.

Här kan du läsa MHG:s informationsbroschyr eller så vill du kanske läsa om vårt medlemserbjudande.