Säkerhet i lager

Varje år inträffar ett antal olyckor i olika typer av lagermiljöer. Vissa av olyckorna sker i samband med godshantering i och omkring pallställ.

På ett lager finns det alltid dolda risker som t ex skadade lagerställ, olämpliga skydd, saknade detaljer eller personal som saknar den rätta utbildningen. Vissa risker är lätta att upptäcka, medan det krävs fackkunskap och erfarenhet för att upptäcka de dolda riskerna. Genom att regelbundet låta inspektera din lagerinredning minskar du riskerna och kan förhindra olyckor på din arbetsplats.

Bland Materialhanteringsgruppens medlemmar finns landets ledande tillverkare av lagerinredningar, med stor kunskap och lång erfarenhet av konstruktion och säkerhet i lager. Via länkarna nedan finner du värdefull information om säkerhet i lager liksom kontaktinformation för professionell besiktning av ditt lager.

Brännehylte Lagersystem AB

Constructor AB

EAB AB