MHG Vårmöte 14 maj

Det planerade vårmötet den 14-15 maj ändras till den 14 maj kl 10.00 på grund av den rådande situationen med Corona-utbrottet. Vi genomför istället ett kortare års- och vårmöte via Microsoft Teams. Kallelse och underlag kommer att skickas i som vanligt.

Har du inte anmält dig till mötet så går det bra att göra det här