MHGs styrelsemöte 2 juni

MHGs nästa styrelsemöte planeras hållas via Microsoft teams den 2 juni kl 13.00. Det är ett kort avstämningsmöte och kallelse kommer att skickas ut innan mötet.