MHGs vårmöte 2021

Nästa medlemsmöte med MHG äger rum den 11 maj 2021 via Microsoft Teams.

Inbjudan har skickats ut till samtliga medlemmar. Kontakta kansliet om du har frågor.