Styrelsemöte 2 sept

Nästa styrelsemöte äger rum den 2 sept kl 09.00-11.00 via Microsoft Teams.

Styrelsemötet är öppet för alla medlemmar i MHG.