MHG

Materialhantering är ett samlingsbegrepp för all verksamhet som syftar till att flytta, lasta, lossa och lagra olika typer av gods och material. Materialhanteringsindustrin omfattar företag som bygger stationär och mobil utrustning för att tillgodose behovet av smarta och kostnadseffektiva lyft, lager och logistiklösningar.

 

Välkommen till Materialhanteringsgruppen – branschorganisationen för den svenska materialhanteringsindustrin!

MHGs vårmöte ändrat

MHGs vårmöte ändrat till den 14 maj kl 10 via Microsoft teams.

Fungerande marknadskontroll – i allas intresse

Marknadskontroll innebär övervakning av att produkter som släpps ut på marknaden uppfyller gällande krav. En väl fungerande marknadskontroll är viktig för att hälsa, säkerhet och konkurrensneutralitet inte ska äventyras. Här kan du rapportera farliga eller bristfälliga produkter direkt till Arbetsmiljöverket – du kan givetvis vara anonym. Rapportera farliga eller bristfälliga produkter.

Svenska Lager AB är ny medlem i MHG!

Därför bör ditt företag vara medlem i MHG!

Om du driver eller är anställd i ett företag inom den svenska materialhanteringsindustrin finns det all anledning att överväga ett medlemskap i MHG. Som medlem hos oss blir du och ditt företag en viktig del av en organisation som ständigt verkar för att främja våra medlemmars intressen gentemot svenska och utländska myndigheter.

Säkerhet i lager

MHGs medlemmar har stor kunskap om säkerhet i lager.

Medlemsförmån

Har du tagit del av medlemsförmånerna?