Inspirerande höstmöte

Ett inspirerande höstmöte hölls mellan MHG och SACE den 28-29 november 2023 på Svenskt Näringsliv i Stockholm. De diskuterade och beslutade om sina planer för 2024, inklusive budgetar och avgifter. Mötet täckte också tekniska nyheter och information om produktregler och standardisering.

SACE fokuserar på medlemsvärvning och kommunikation om förändringar inom digitalisering, elektrifiering och AI. Trucktillverkare inom MHG fokuserar idag på att  uppfylla lagkrav istället för att skapa nya produkter. Branschen behöver gemensamma tolkningar av nya lagar.

Chefsekonom Mats Kinnwall gav en positiv ekonomisk analys. Sverige förväntas ha starkare tillväxt än EU-zonen med viss BNP-tillväxt under 2024. Priserna stiger, men inflationstakten minskar. Trots detta har företagens intäkter påverkats av inflationen.

Vid den tekniska genomgången informerades om utfasningen av PFAS och att USA kommer att kräva rapportering av importerade ämnen från 2025. Referensgruppen för produktregler och standardisering arbetar med digitala produktpass.

Under dag två besöktes InMotion Technologies AB, en global leverantör av elmotorer och elektronikutrustning. De fokuserar på utsläppsfria transportlösningar och har en ny standardiserad fabrik. Företag måste certifiera produkter enligt Cyber Resilience Act från 2024.

Simon Romby talade om behovet av tredjepartscertifiering och penetrationstester för produkter enligt CRA. David Béguien hjälper företag med automation och säljer GPS-baserade navigationssystem. Zapi Group stöder företag med elektrifiering och hjälp med optimal batteriplacering och mobila laddningssystem.


Nyheter


Inspirerande höstmöte

Ett inspirerande höstmöte hölls mellan MHG och SACE den 28-29 november 2023 på Svenskt Näringsliv i Stockholm. De diskuterade och

Ny guideline för säkerhet kring litiumjonbatterier

Genom ett samarbete mellan MHG, SACE och Brandskyddsföreningen under 2022 har en guideline  tagits fram gällande säker användning av arbetsmaskiner

Ny ledamot

Henrik Wanfors är ny i styrelsen och ersätter avgående ledamoten Torbjörn Lövdahl, Cargotec Sweden AB, Kalmar. Henrik bor i Kvibille

Lyckat vårmöte!

Materialhanteringsgruppens års- och vårmöte hölls den 16-17 maj 2023 på Hotell Lassalyckan i Ulricehamn och bjöd på intressant genomgång av