Lyckat vårmöte!

Materialhanteringsgruppens års- och vårmöte hölls den 16-17 maj 2023 på Hotell Lassalyckan i Ulricehamn och bjöd på intressant genomgång av bl a standardisering och utveckling inom hantering av hjullagring och en ny guide som tagits fram om säker hantering av litiumjonbatterier. Först betades dock formaliteterna av i årsmötet. Där godkändes årsbokslutet för 2022, valdes ny styrelse och sattes principerna för budgeten och avgifterna för 2024.

Mötet  innehöll också en summering av pågående EU lagstiftning inom teknik, miljö och digitalisering som påverkar företagens produkter. Mötet diskuterade intressanta frågor om bl a återvunna material och hållbarhet relaterat till kompetensförsörjning, employer branding, trenderna inom intralogistik samt life cycle management på en standardiserad nivå.

Mötet tackade också av avgående styrelseledamoten Torbjörn Lövdahl, Cargotec Sweden AB i Ljungby, med ett stort tack för hans mångåriga och uppskattade insatser inom Materialhanteringsgruppens styrelse, och välkomnade nye ledamoten Henrik Wanfors, Cargotec Sweden AB i Ljungby.

Värd för vårmötet var familjeföretaget Helge Nyberg AB, som anordnade ett intressant studiebesök, där gruppen fick ta del av deras inspirerande och framgångsrika utveckling inom intern materialhantering. Vårmötet avslutades med en spännande visning av ett helt nytt säkerhetslabb för provning av batterier hos RISE i Borås, och ett besök på EMC-labbet,  där man testar förmågan hos en utrustning eller system att fungera i sin omgivning utan störningar


Nyheter


Inspirerande höstmöte

Ett inspirerande höstmöte hölls mellan MHG och SACE den 28-29 november 2023 på Svenskt Näringsliv i Stockholm. De diskuterade och

Ny guideline för säkerhet kring litiumjonbatterier

Genom ett samarbete mellan MHG, SACE och Brandskyddsföreningen under 2022 har en guideline  tagits fram gällande säker användning av arbetsmaskiner

Ny ledamot

Henrik Wanfors är ny i styrelsen och ersätter avgående ledamoten Torbjörn Lövdahl, Cargotec Sweden AB, Kalmar. Henrik bor i Kvibille

Lyckat vårmöte!

Materialhanteringsgruppens års- och vårmöte hölls den 16-17 maj 2023 på Hotell Lassalyckan i Ulricehamn och bjöd på intressant genomgång av