Sökresultat

37 resultat vid sökning efter .

FEM

              Materialhanteringsgruppen är medlem i FEM, Fédération Européenne de la Manutention, och deltar aktivt

Om oss

Ett antal företag i Sverige är världsledande inom den globala materialhanteringsindustrin. De är specialiserade på att bygga olika typer av

Styrelse

Ordförande Mikael Johansson, Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB e-post: mikael.johansson@toyota-industries.eu Ledamöter Mats Carlsson, EAB AB, 0371-340 40 e-post: mats.carlsson@eab.se

Hem

MHGMaterialhantering är ett samlingsbegrepp för all verksamhet som syftar till att flytta, lasta, lossa och lagra olika typer av gods